ข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับ

สถาบันพลังงาน / สมาคมESCO

สถาบันพลังงาน / สมาคมESCO

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม SME (Energy Points 3)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหก