เราคือ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

ผลประหยัดของท่าน คืองานของเรา

ESCO

Registered No.A059

Energy Service Company: ESCO

ESCO หรือ Energy Service Company หมายเลขสมาชิก A059 ภายใต้การส่งเสริมของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบบริษัทจัดการพลังงาน อย่างครอบคลุม

Energy Performance Contract - EPC

สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ

CoP Certificate

เป็นใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย เป็นการรับรองว่า ESCO ที่ได้รับนั้นมีคุณภาพ มีการดำเนินโครงการตามกรอบมาตรฐานมีการตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในการใช้บริการ ESCO

สินค้าและการให้บริการของเรา

มาทำความรู้จัก วิน วิน ซัพพลาย กันเถอะ! ESCO คืออะไร? เราเป็นใคร? คลิกเพื่อดูวิดีโอที่นี่

ความประทับใจจากลูกค้า ที่ไว้วางใจ บริษัทของเรา

ผู้ชำนาญในด้านระบบปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ VRV-VRF ที่ใส่ใจด้านประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

เรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ วิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินประสิทธิภาพด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้งปั๊มลมประหยัดพลังงาน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"ประสบการณ์ดีๆของลูกค้าเรา"

แบรนด์ที่ให้บริการ