เราคือ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

ผลประหยัดของท่าน คืองานของเรา

ESCO

Registered No.A059

Energy Service Company: ESCO

ESCO หรือ Energy Service Company หมายเลขสมาชิก A059 ภายใต้การส่งเสริมของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบบริษัทจัดการพลังงาน อย่างครอบคลุม

Energy Performance Contract - EPC

สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ

CoP Certificate

เป็นใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย เป็นการรับรองว่า ESCO ที่ได้รับนั้นมีคุณภาพ มีการดำเนินโครงการตามกรอบมาตรฐานมีการตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในการใช้บริการ ESCO

สินค้าและการให้บริการของเรา

มาทำความรู้จัก วิน วิน ซัพพลาย กันเถอะ! ESCO คืออะไร? เราเป็นใคร? คลิกเพื่อดูวิดีโอที่นี่

เรามีมาตรฐานการติดตั้งตามรูปแบบการดำเนินงานของ ESCO

ลูกค้าที่ใช้บริการเราล้วนมีการแนะนำกันปากต่อปาก คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานที่ผ่านมาของเรา

มีการรับประกันอัตราประหยัดโดยออกเป็นสัญญา EPC

แบรนด์ที่ให้บริการ