เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

ESCO คืออะไร?  

         บริษัทจัดการพลังงาน หรือ Energy Service Company (ESCO) คือ บริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้บริการครบวงจร โดยการให้บริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน

       โดยบริษัท ESCO จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ของเรา Registered No. A059 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนได้ที่นี่ >> https://www.thaiesco.org/thai/info_member.aspx <<

การดำเนินงานของ ESCO ต้องมี

(1) สัญญารับประกันผลการดำเนินงาน (EPC)
(2) กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินงาน (M&V)

 

 

 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO 

  1. ผู้ให้บริการได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
  2. ผู้รับบริการได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนจากESCO
  3. แหล่งทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นต้น

 

 

 

 การให้บริการครบวงจรของ ESCO

(1) ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ
(2) จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ (Proposal)
(3) การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ
(4) จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์
(5) การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง
(6) การบริหารโครงการ
(7) ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
(8) รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ชดเชยส่วนต่าง กรณีผลการประหยัดไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

 รูปแบบการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

(1) GUARANTEE SAVING
รูปแบบการ “รับประกัน” ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ

◉ ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุนเอง
◉ จัดทำสัญญาพลังงาน EPC ระหว่างผู้รับบริการกับ ESCO
◉ มี ESCO รับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้รับบริการ จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการต้องจ่ายในการลงทุน
◉ หากผลประโยชน์ที่ดำเนินการได้จริงต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาพลังงาน ESCO จะเป็นผู้ออกเงินส่วนที่ขาดให้ผู้รับบริการ
◉ หากผลประหยัดสูงกว่าที่กำหนด ผู้รับบริการต้องแบ่งวงเงินส่วนที่ประหยัดนี้ให้กับ ESCO

(2) SHARED SAVING
รูปแบบการ “แบ่งปัน” ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ

◉ รูปแบบนี้ ESCO เป็นผู้ลงทุน
◉ นำเอาผลประโยชน์ของโครงการที่สามารถดำเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน
◉ สัดส่วนของจำนวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนให้ก่อน

แหล่งที่มา: ESCO Information Center. [ออนไลน์]. https://www.thaiesco.org

 

Our Company

          บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ดำเนินกิจการเป็นบริษัทจัดหา Sub-contractor มาเป็นเวลากว่า 15 ปี และได้มีการขยายส่วนงานใหม่มาดำเนินกิจการในส่วนของบริษัทจัดการพลังงาน ทำหน้าที่ให้บริการการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการต่างๆ โดยใช้ระบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภายใต้การส่งเสริมโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก A059

(จากขวาไปซ้าย) คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการ, ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการบริหาร และคุณธนัญญ์สรวง โถสุวรรณจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

ผู้บริหารและทีมงาน

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด มีพนักงานจำนวนกว่าสองพันคน โดยมีคุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานศูนย์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีสาขาที่กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของธุรกิจ

เราให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างครอบคลุมแก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การตรวจวัด การติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโปรเจ็ค ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องใช้งบประมาณของตนเองมาลงทุน แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของตนเองได้แม้ไม่มีความตั้งใจที่จะใช้เงินทุนของตนเองในการทำโปรเจ็คดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ยังการันตีการทำงานของเราด้วยสัญญาพลังงาน (EPC) โดยหากผลการประหยัดจริงไม่ตรงตามที่เคยได้ระบุไว้ในสัญญา ทางบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด จะชดเชยโดยการจ่ายส่วนต่างให้แก่บริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะเกิดผลประหยัดอย่างแน่นอน

History

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด (Win Win Supply Co., Ltd.)

          จดทะเบียนเป็นบริษัทรับเหมาแรงงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมีคุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและรองประธานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

          เราขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Organization: ESCO) ในปี 2558 นับเป็นบริษัทจัดการพลังงานรายที่ A059  ภายใต้การส่งเสริมของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ในปี 2559 ผู้บริหารได้ตระหนักถึงส่วนงานที่มีการขยายและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีคำสั่งให้แยกส่วนงานของการจัดการพลังงานตั้งออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่ง ต่างหากจากส่วนงานด้านรับเหมาแรงงาน ได้แก่ บริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด (Win Win Power Saving Co.,Ltd.) ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Organization: ESCO) ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปในภายภาคหน้า

บริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด (Win Win Power Saving Co., Ltd.)

          กิจการบริษัทจัดการพลังงาน ถือเป็นกิจการที่ภาครัฐกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำหรับกลุ่ม Start Up ที่มีการส่งเสริมให้ดำเนินการกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นกิจการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 ของ New Engine of Growth  โดยรัฐบาลให้การส่งเสริมหลายประการ หรือแม้แต่ BOI ก็กำหนดให้เป็นกิจการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ โดยลำดับความสำคัญในการให้การส่งเสริมไว้สูงสุด (TEAR 1) ให้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลสูงสุดถึง  8 ปี

          บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการในแนวทางของบริษัทจัดการพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ คือคำนวณผลประหยัดให้ลูกค้าแล้วนำผลประหยัดที่ได้มาผ่อนชำระคืนกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมทั้งให้บริการในการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วย ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากได้เห็นผลประโยชน์ในการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานของเราที่ให้บริการตั้งแต่ ประเมินผลประหยัด จัดหาแหล่งเงินทุน หาเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งยังรับประกันผลประหยัดและคุณภาพของสินค้าให้ด้วย