ผลงานทีผ่านมา

โปรเจ็คที่ดำเนินโครงการฯ Solar Rooftop แล้วเสร็จ

M.C.C Industrial New 1999
M.C.C Industrial New 1999
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
Environment Pulp and Paper
Environment Pulp and Paper
PV CASTING AND MACHINE
PV CASTING AND MACHINE

โปรเจ็คที่ดำเนินโครงการฯ AIR + LED แล้วเสร็จ