บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

WIN WIN SUPPLY CO., LTD. บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

“เราเป็นใคร We are Win Win”  

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาแรงงาน บริษัทก่อตั้ง ปี 2547 และดำเนินธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 19 ปี เป็นการบริการสรรหาบุคลากรและการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้

∎การจ้างเป็นพนักงานประจำ

∎พนักงานชั่วคราว

∎พนักงานรายวัน

ซึ่งเป็นลักษณะของการหาแบบ Sub-Contractor เข้ามาสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้

Sub-contractor

เป็นการนำเสนอรูปแบบของการบริการรับจ้างเหมาแรงงาน เรียกได้ว่า “ผู้รับจ้างงานช่วง” ให้การบริการลักษณะของการรับช่วงงานบางส่วนจากผู้รับเหมาหลักไปทำ โดยที่ผู้รับเหมาหลักจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดเช่นเดิม หรืออาจจะเป็นงานที่ต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านของในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งบริการ Sub-contractor ขยายความต้องการ ดังต่อไปนี้

∎ พนักงานผลิต

∎ พนักงานคลังสินค้า

∎ พนักงานขับรถ

∎ พนักงานตำแหน่งอื่นๆทั่วไป

การใช้บริการ Sub-contractor จากบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด จะทำให้องค์กรต่างๆได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ได้พนักงานที่มีทักษะและความชำนาญตรงตามความต้องการ และอาจมีโอกาสเป็นพนักงานประจำขององค์กรได้ในอนาคต

2. ลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ และสามารถควบคุมกำลังผลิตได้

3. ลดภาระในการจัดการทั้งเรื่องการสรรหาบุคลากร เอกสาร อีกทั้งยังได้ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

4. หากพนักงานลาออกหรือไม่พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ง่าย

5. สามารถขยายกำลังคนและลดกำลังคนได้อย่างยืดหยุ่น แล้วแต่โปรเจคท์ของงาน

ท่านสนใจกรอกข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการ


ท่านสนใจกรอกข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครงาน