บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการให้ท่านแบบ Turnkey ครบ จบ ในที่เดียว ตั้งแต่

  1. การสำรวจและออกแบบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแผนการติดตั้งโซล่าร์เซลส์ให้คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด ให้ท่านได้เห็นภาพแบบ 3D และข้อมูลประมาณการจากโปรแกรม PVSyst มาตรฐานยุโรป พร้อมทั้งจัดแผนการเงินให้ท่านได้อีกด้วย

  2. บริการประสานงานภาครัฐ เราจะเป็นผู้ดูแลเอกสารในการดำเนินงานขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าร์เซลส์ให้กับท่าน พร้อมดำเนินการส่งเอกสาร และติดตามผล

  3. การคัดเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด โดยเลือกใช้แผง Tier 1 ประสิทธิภาพสูงกล้ารับประกันการผลิตไฟยาวนานถึง 25 ปี (รับประกันอุปกรณ์ 10-15 ปี) และเลือกใช้อินเวอร์เตอ์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจสอบการผลิตไฟได้ online ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คการผลิตไฟได้

  4. ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ เราติดตั้งระบบโซล่าร์ด้วยทีมงานมืออาชีพตามมาตรฐานการไฟฟ้า

  5. บริการหลังการขาย เรามีการติดตามการผลิตแบบออนไลน์ให้ทุกวันพร้อมติดตาม ตรวจสอบ และเข้าแก้ไข หากระบบผลิตไฟผิดปกติ

การขออนุญาตก่อนติดตั้ง Solar Rooftop

การขออนุญาตก่อนติดตั้ง Solar Rooftop สามารถเริ่มดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การขอรับใบอนุญาต ก่อสร้าง /ดัดแปลง / ต่อเติมอาคาร (อ.1)

การลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการพลังงาน

การรายการตรวจสอบประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อ (Mini CoP)

การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

การแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตเชื่อมโยงระระบบ PEA/MEA (ใบขนานไฟ)

การรับประกันผลงาน
(SYSTEM WARRANTY)

การรับประกันประสิทธิภาพ

รับประกันผลผลิตไฟฟ้าของระบบที่ 80% ของค่า Produced Energy จากการคำนวณของ Program PVSys 3 ปี

รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 84.80% (Linear Performance Output) 25 ปี

การรับประกันส่วนประกอบ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) 12 ปี

อินเวอร์เตอร์ (Inverter System) 10 ปี

ระบบมอนิเตอร์ริ่ง (Monitoring System) 5 ปี

โครงสร้างรองรับแผง (Mounting System) 10 ปี

การบริการดูแลและบำรุงรักษา

บริการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบมอนิเตอร์ริ่ง

รายงานพลังงานที่ผลิตได้,ค่าสมรรถนะของระบบ,บันทึกสถานะการทำงานของระบบ

ทดสอบและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ในระบบ

จัดทำรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ในระบบ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ทางบริษัทฯติดต่อกลับ

แบบสอบถามข้อมูลสำหรับมาตรการประหยัดพลังงาน