ใบเสนอราคา

โดยบริษัทจัดการพลังงานที่มีการรับประกัน

  • ที่อยู่
  • ลากกรอบหลังคา
  • เลือกประเภทหลังคา
  • คำนวณพื้นที่
เริ่มใหม่

คำนวณพื้นที่ได้ ตารางเมตร

เลือกประเภทหลังคา

กำลังการติดตั้งที่แนะนำ

kWp

ผลิตไฟฟ้าได้โดยประมาณต่อเดือน

บาท

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ เพื่อนัดหมายส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังบริเวณพื้นที่ และดำเนินการประเมินการติดตั้งในลำดับถัดไป

เสร็จสิ้น