SOLAR CELL

พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด

ติดตั้ง SOLAR ROOFTOP กับ ESCO

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการให้ท่านแบบ Turnkey ครบ จบ ในที่เดียว ตั้งแต่

  1. การสำรวจและออกแบบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแผนการติดตั้งโซล่าร์เซลส์ให้คุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด ให้ท่านได้เห็นภาพแบบ 3D และข้อมูลประมาณการจากโปรแกรม PVSyst มาตรฐานยุโรป พร้อมทั้งจัดแผนการเงินให้ท่านได้อีกด้วย

  2. บริการประสานงานภาครัฐ เราจะเป็นผู้ดูแลเอกสารในการดำเนินงานขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าร์เซลส์ให้กับท่าน พร้อมดำเนินการส่งเอกสาร และติดตามผล

  3. การคัดเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด โดยเลือกใช้แผง Tier 1 ประสิทธิภาพสูงกล้ารับประกันการผลิตไฟยาวนานถึง 25 ปี (รับประกันอุปกรณ์ 10-15 ปี) และเลือกใช้อินเวอร์เตอ์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจสอบการผลิตไฟได้ online ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คการผลิตไฟได้

  4. ติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ เราติดตั้งระบบโซล่าร์ด้วยทีมงานมืออาชีพตามมาตรฐานการไฟฟ้า

  5. บริการหลังการขาย เรามีการติดตามการผลิตแบบออนไลน์ให้ทุกวันพร้อมติดตาม ตรวจสอบ และเข้าแก้ไข หากระบบผลิตไฟผิดปกติ

หลักการทำงานของ SOLAR ROOFTOP

Solar Rooftop เป็นระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับติดตั้งบนหลังคา เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วย inverter แล้วเชื่อมเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า สามารถนำไฟที่ได้มาใช้งานเพื่อลดค่าไฟรายเดือนหรือหากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้ทดแทน

แผงโซลาร์เซลล์ จะรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสามาถติดตั้งทั้งบนอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน หรือบ้านพักอาศัย ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solar Rooftop มีอุปกรณ์ประกอบระบบที่สำคัญคือ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

โครงรองรับแผง (Mounting Structure)

ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC

Grid-tie INVERTER

DC BOX , DC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสตรง

AC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปิด-เปิดวงจรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์กับแผงจ่ายไฟฟ้ หลัก (Main load center)

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (PV Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสตรง ในตัว inverter

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (AC Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ ในตู้ MDB

เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบดิจิตอล (Digital DC Power Meter) มีในตัวinverter

เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล (Digital AC Power Meter) มีในตัวinverter และ ที่ตู้ Main load center

การบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop

อ่านคู่มือของแผงโซล่าร์ให้ชัดเจน ถึงวิธีการทำความสะอาด

ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และพื้นที่โดยรอบ

ตรวจบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

ตรวจบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจสอบสภาพภายนอก (แผงโซลาร์เซลล์ตู้ รวมไฟฟ้ากระแสตรง ตู้ไฟฟ้าหลัก และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ)

SOLAR ROOFTOP

สามารถติดตั้งกับ "หลังคา" ได้ทุกประเภทหรือไม่ ?

โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) สามารถติดตั้งบนหลังคาได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องซีเมนต์ หรือเมทัลชีท เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับแรงน้อยมาก ปกติอุปกรณ์แผงโซล่าร์ที่ติดตั้งบนหลังคา จะมีโหลดประมาณ 10-13 kg ต่อตารางเมตร แต่ทั้งนี้ทางทีมวิศวกรที่เข้าตรวจสอบพื้นที่จะเช็คก่อนว่าหลังคาเหมาะสมหรือสามารถรองรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ อีกทั้งต้องคำนึงถึง ทิศทางของแสงแดด การถูกบดบังแสง รวมไปถึงโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถรับแรงได้หรือไม่ และอายุการใช้งานของหลังคาเท่าไหร่

ข้อจำกัดในการติดตั้ง

พื้นที่ติดตั้งไม่ควรมีเงาบัง

ไม่เหมาะกับโครงสร้างหลังคาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้ หรือโครงสร้างที่มีสภาพการใช้งานมานาน

ไม่เหมาะกับหลังคาสังกะสี หรือ หลังคาแบบลอนคู่ที่เก่าประมาณ 10 ปีขึ้นไป

การรับประกันผลงาน
(SYSTEM WARRANTY)

การรับประกันประสิทธิภาพ

รับประกันผลผลิตไฟฟ้าของระบบที่ 80% ของค่า Produced Energy จากการคำนวณของ Program PVSys 3 ปี

รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 84.80% (Linear Performance Output) 25 ปี

การรับประกันส่วนประกอบ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) 12 ปี

อินเวอร์เตอร์ (Inverter System) 10 ปี

ระบบมอนิเตอร์ริ่ง (Monitoring System) 5 ปี

โครงสร้างรองรับแผง (Mounting System) 10 ปี

การบริการดูแลและบำรุงรักษา

บริการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบมอนิเตอร์ริ่ง

รายงานพลังงานที่ผลิตได้,ค่าสมรรถนะของระบบ,บันทึกสถานะการทำงานของระบบ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาสายไฟ DCและAC รวมถึงระบบสายดิน

สแกนความร้อนของเครื่องอินเวอร์เตอร์ , กล่องรวมไฟDC , เเผงควบคุมไฟฟ้ารอง (DB) และ ตู้ระบบมอนิเตอร์ริ่ง

การทำความสะอาดและทดสอบการทำงานของเครื่องอินเวอร์เตอร์ , กล่องรวมไฟDC , เเผงควบคุมไฟฟ้ารอง (DB) และ ตู้ระบบมอนิเตอร์ริ่ง

ทดสอบและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ในระบบ

จัดทำรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ในระบบ

การขออนุญาตก่อนติดตั้ง Solar Rooftop

การขออนุญาตก่อนติดตั้ง Solar Rooftop สามารถเริ่มดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การขอรับใบอนุญาต ก่อสร้าง /ดัดแปลง / ต่อเติมอาคาร (อ.1)

การลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการพลังงาน

การรายการตรวจสอบประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อ (Mini CoP)

การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

การแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตเชื่อมโยงระระบบ PEA/MEA (ใบขนานไฟ)

TOU คืออะไร

Time of Use Rate - TOU

อัตราค่าไฟฟ้า ตามช่วงเวลา ของการใช้ หรือ ทีโอยู (Time of Use Rate – TOU)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 รัฐบาลได้ประกาศ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ และได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ทีโอยู ให้มีช่วง Off Peak มากขึ้น คือ เพิ่มวันเสาร์ และวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดชดเชย) ทั้งวันด้วย

Rate ใหม่ อัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
          – On Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.
          – Off Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

* Peak คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูง เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การไฟฟ้าต้องจัดหาเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งราคาสูงและราคาต่ำในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงนี้

* ช่วง Off-Peak คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาต่ำ เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ โรงไฟฟ้าสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่ามาผลิตไฟฟ้าได้จึงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วง Off-Peak ต่ำกว่าช่วง Peak

ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จาก TOU

          อัตรา TOU สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เมื่อมีการบริหารการใช้ไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสม เช่น

          1. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ก่อให้เกิดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ในช่วง On Peak (09.00-22.00 น.) เพื่อลดค่าพลังไฟฟ้า (Demand Charge)
          2. ในกรณีที่กิจการนั้นมีการทำงาน 2 กะ พิจารณาเลื่อนขบวนการผลิต 1 กะ ให้ไปอยู่ในช่วง Off Peak (22.00-09.00 น.) เพื่อลดค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ในช่วง On Peak ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ในช่วง Off Peak จะถูกกว่าช่วง On Peak กว่าร้อยละ 55
          3. ทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ อย่างเต็มที่ แทนวันทำงานปกติ เนื่องจากวันดังกล่าว ไม่ต้องเสียค่าพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า จะถูกกว่าวันปกติในช่วง On Peak กว่าร้อยละ 65
          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง การนำเอาเทคโนโลยี ในการประหยัดพลังงาน ที่เหมาะสม มาใช้ควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 

 

 

แหล่งที่มา: กองการไฟฟ้า. ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากค่าไฟฟ้าแบบ TOU. [ออนไลน์]. 2545. http://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/tou-intro.pdf