CHILLER

แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบชิลเลอร์

              ไส้ท่อระบายความร้อน (condenser) ของเครื่องปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ (chiller water cool) หรือเครื่องระบายความร้อน (heat exchanger) จะต้องสะอาด ไม่มีตะกรันและ biofilm เกาะติดเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อน/เย็นได้ดีที่สุด วิธีดูแลความสะอาดมีหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่ที่ได้รับความนิยมมากและได้ผลดีคือการใช้ระบบ Ball Technic ซึ่งเป็นระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาหยุดเครื่องมือ ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันภายใน condenser และรักษาความสามารถในการระบายความร้อนให้เหมือนใหม่และสะอาดตลอดเวลา มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ chiller

             อย่างไรก็ตามหากเครื่อง Chiller ของท่านผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องใช้เวลาและต้นทุนที่สูงในการบำรุงรักษา อาจพิจารณาเปลี่ยนเครื่องใหม่ จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแม้ต้องลงทุนสูง เพราะเครื่องรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ได้พัฒนาไปมากและมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนอย่างแน่นอน ปัจจุบัน Chiller รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบและพัฒนาให้มีค่ากิโลวัตต์ต่อตันของการทำความเย็นต่ำกว่า Chiller รุ่นเก่าจึงทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่นเก่าประมาณ 20-30 % และอีกอย่างหนึ่ง Chiller รุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้สารทำความเย็นจำพวกที่ไม่มีสาร CFC ที่จะทำลายชั้นบรรยากาศของโลกได้อีกด้วย

 

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือหากสนใจเปลี่ยนระบบใหม่สามารถติดต่อเราได้ที่
โทร 097-0288379 หรือ FB Fanpage: WIN WIN ESCO

ประเภทของ ชิลเลอร์ Chiller

Chiller ชิลเลอร์ แบ่งตามการระบายความร้อนออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภทคือ

Chiller ชิลเลอร์ ชนิด ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือ water cooled Chiller -- ใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อน

Chiller ชิลเลอร์ ชนิด ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ Air Cooled Chiller – ใช้อากาศเป็นตัวระบายความร้อน

Absorbtion Chiller ชิลเลอร์ เป็นChiller ชิลเลอร์ ที่ทำความเย็นโดยการดูดซึม โดยใช้พลังงานจากไอเสียของไอน้ำในขบวนการทำความเย็น เมืองไทยมีใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นยี่ห้อ Hitachi จำนวน 4 ยูนิต

ข้อดีของชิลเลอร์ chiller

ชิลเลอร์ chiller สามารถทำความเย็นได้หลายๆจุดพร้อมกัน เนื่องจากใช้ท่อซึ่งเดินบนผนังหรือเพดานง่ายต่อการกระจายความเย็นไปยังจุดหรือห้องที่ต้องการ

ชิลเลอร์ chiller เป็น ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์นี้สามารถทำความเร็วได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ชิลเลอร์ chiller

ชิลเลอร์ chiller เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ จึงมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง และเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตัว

มีความยุ่งยากในการติดตั้ง ซึ่งจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างในการวางเครื่อง

เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ลำบาก เนื่องจากเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องวางแผนในการติดตั้งให้ดีก่อน