ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

สถาบันพลังงาน / สมาคมESCO

สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 115 คน และมีบูธนิทรรศการรวมจำนวน 13 บูธ โดยได้รับเกียรติจากนายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบัพลังงานเพ่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับเปิดงาน

สำหรับช่วงเช้ามีการบรรยาย “ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการบรรยาย “ESCO กับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการ” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย “การอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จด้วยบริษัทจัดการพลังงาน โดยนายธนันญ์สรวง โถสุวรรณจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest