ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

พพ-กกพ ERC

กกพ.ออกประกาศซื้อไฟโซลาร์รูฟท็อป กลุ่มโรงเรียน โรงพยาบาล สูบน้ำเกษตร 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 64

กพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง คาดมีผู้สมัครเกินโควต้า 50 เมกะวัตต์ เหตุมีโรงเรียน และโรงพยาบาลสนใจจำนวนมาก

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้า“โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร(โครงการนำร่อง)” จำนวน 50 เมกะวัตต์ ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 2564 นี้ ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)กฟภ. (https://ppim.pea.co.th/) และ และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) (https://spv.mea.or.th)

โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นแบบการผลิตไฟฟ้าไม่เสถียร (Non-Firm) รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงเรียน สถานศึกษา 6 เมกะวัตต์ และโรงพยาบาล 6 เมกะวัตต์ สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงเรียน สถานศึกษา14 เมกะวัตต์ ,โรงพยาบาล 14 เมกะวัตต์ และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ให้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยแบ่งเป็นกลุ่ม โครงการโซลาร์ภาคประชาชน 50 เมกะวัตต์ ของปี 2564 และกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของปี 2564 จำนวน 50 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มนี้จะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นรับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะวัตต์ ,กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และกลุ่มสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ โดยให้มีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี

โดย การพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าจะเรียงตามลำดับวันและเวลาที่ได้รับก่อนหลังตามความพร้อม(First come, First served ) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 30 ธ.ค. 2564
ทั้งนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(SCOD) ภายใน 31 ธ.ค. 2564

กกพ.คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงพยาบาลให้ความสนใจจำนวนมาก

ที่มา : https://www.energynewscenter.com

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest